Smyki

 

 

SMYKI - to szkoła, w której dzieci uczą się gry na skrzypcach Metodą Suzuki.

Oferujemy:

Lekcje indywidualne

 • Odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Podczas lekcji poznajemy tajniki gry na skrzypcach. To czas przeznaczony na naukę  nowych utworów i doskonalenie poznanych wcześniej.
 • Podczas lekcji obecny jest rodzic, który również może rozpocząć naukę gry na skrzypcach.

Lekcje grupowe

 • Lekcje grupowe odbywają się co 2 tygodnie.
 • Zajęcia w grupach dostosowane są do wieku i umiejętności dzieci.Stanowią uzupełnienie lekcji indywidualnej.
 • Dzieci doskonalą swoje umiejętności poprzez rozmaite zabawy i ćwiczenia.
 • Lekcja grupowa jest świetną formą zachęty do nauki. Poprzez obserwację rówieśników i wspólne muzykowanie,dzieci uczą się pracy w grupie, grają odważnie i z radością.

Rytmika

 • Specjalne zabawy i ćwiczenia rytmiczno-ruchowe, które pomagają zarówno
  w nauce gry na skrzypcach jak i ogólnym rozwoju dziecka.
 • Starsze dzieci poznają na rytmice ciekawe wiadomości
  o świecie dźwięków. Doskonalą słuch i czytanie nut.
 • Lekcja rytmiki odbywa się po zajęciach skrzypcowych.

Koncerty i warsztaty

 • Smyki występują na koncertach solowych i grupowych.Jest to świetna okazja do zaprezentowania swoich umiejętności.
 • Dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach skrzypcowych. Odbywają się one w różnych miejscach Polski. Pod okiem najlepszych nauczycieli z Polski i Europy dzieci mogą bawiąc się doskonalić swoje umiejętności gry na skrzypcach.

 Zapraszam wszystkich, którzy chcą rozpocząć przygodę ze skrzypcami :)